Vägledning med Tarot


Genom vägledning med tarot kan man få insikt i varför olika situationer i ens liv ser ut som de gör och hur man bäst går vidare med ett så positivt resultat som möjligt. 
Med hjälp av tarotkorten tillsammans med min intuition kan jag hjälpa dig att se nya möjligheter till förändring och få en inblick i vilken väg som kan vara bäst lämpad för dig just nu. 

Tarot är en vishetslära som kan ge dig en bättre förståelse om dig själv och vägleda dig i en positiv riktning.

Tarot visar inte hur framtiden kommer att se ut utan påvisar en potentiell framtid där du har möjlighet att ta del av hur olika riktningar skulle kunna påverka ditt liv. 
Det handlar alltså inte om spådom utan om en tolkning av olika känslomässiga och mentala mönster i tillvaron. 

Det är viktigt att komma ihåg att tarotkorten alltid speglar din situation utifrån hur den ser ut just nu. Därför kan dina möjligheter se olika ut dag för dag beroende på vilka val du tar. 
Livet är fullt av olika beslut att fatta och där kan tarotkorten ge dig vägledning när du känner att du kört fast men det är dock alltid du som måste stå för besluten. 
När det gäller relationer till andra så påverkar även deras beslut. 

Tarotkorten löser alltså inte problemen åt dig men de ska kunna visa hur du själv kan lösa dem eller undvika dem. 
Med hjälp av korten får du vägledning i ditt liv som kan underlätta vid svåra beslut men det är alltid upp till dig hur du väljer att ta vägledningen till dig. Ditt öde ligger alltid i dina egna händer. 

Det är viktigt att veta att tarotkorten inte på något sätt påverkar eller formar ditt liv utan snarare fungerar som en hjälpreda för att se hur du själv kan forma och välja ditt liv utifrån din nuvarande situation. 

Du kan fråga om allt mellan himmel och jord. 
Exempelvis; arbete, ekonomi, bostad, hälsa, kärlek och relationer. 
Jag svarar dock aldrig på frågor som rör död, sjukdom eller tredje part. 
Ju tydligare frågor du ställer desto tydligare svar får du. 
Tarotkorten hjälper dig att finna svaret i dig själv. 

Som tarotläggare har jag tystnadsplikt.

En vägledning med tarot med mig sker på plats hos mig eller över telefon. Båda sätten fungerar precis lika bra. 


Hela samtalet spelas in och en ljudfil skickas sedan till dig via mail.

Pris per sittning:
30 minuter = 700 kr
60 minuter = 1200 kr
90 minuter = 1500 kr
Inklusive ljudfil

 

Betalning sker i samband med bokning.
Inbetalning till Bankgiro: 5972-5655
Inbetalning via swish: 073 – 956 07 91

Vid betalning uppge namn samt datum för bokningen.
Kvitto på köp kan alltid fås i samband med vårt möte eller hemskickat per post eller mail.

Först när betalningen inkommit blir bokningen gällande.
Kontakta alltid mig i förväg för att komma överens om en ledig tid!

Avbokning eller ombokning är alltid möjligt. Kontakta då mig i god tid. 
Ej avbokad konsultation räknas som förbrukad och debiteras med fullt pris.

För att boka fyll i formuläret nedan eller ring på 073 956 07 91

    Ring: 073 956 07 91

    E-post: martina@heavenonearth.se

    Godkänd för F-skatt