Tjänster

Medial Privatsittning

En medial privatsittning kan ske på plats eller via telefon. Båda fungerar lika bra och ger samma resultat. Under en medial privatsittning tar jag kontakt med en eller flera av dina anhöriga på andra sidan. Jag som medium kan inte välja vilken av dina anhöriga som ska komma igenom utan andevärlden vet bäst vem som bör komma med budskap till dig just nu. Läs mer….

Medial Demonstration

Under en medial demonstration tar jag kontakt med andevärlden och förmedlar dess budskap på samma sätt som vid en privat sittning. Skillnaden är att det sker inför en större publik. Min uppgift som medium är då att koppla rätt person till rätt andekontakt, samt att höja tempot lite grann så att så många som möjligt hinner få ett budskap från andevärlden. Läs mer….

Andlig vägledning

Vid efterfrågan ges andlig vägledning genom inspirerat tal eller skrift. Detta innebär att du som klient har möjlighet att ställa en eller flera frågor till andevärlden och att jag som medium tolkar dess budskap till dig. Läs mer….

Intuitiv Healing

Intuitiv healing bygger på att använda sin egen intuitiva kraft samt den vi hämtar utifrån vårt fysiska jag från den allra innersta kärnan. Med andra ord hämtas denna oändliga kärleksenergi både utom och inom oss. Det skulle inte kunna göras på något annat sätt eftersom den oändliga källan finns lika mycket inom som den finns utom oss. Läs mer….

Djur Kommunikation

Djurkommunikation kan vara bra att använda sig av av flera orsaker.
Det kan användas för att lära känna ditt husdjur, ta reda på hur djuret mår, ta reda på eventuella problem eller sjukdomstillstånd, eller för att hitta ett bortsprunget djur. Läs mer….

Husrensning

Vid behov åker jag hem till er tillsammans med en kollega för att utföra husrensning. Man kan behöva rensa huset från tunga energier som dröjer sig kvar på en plats som betytt mycket för en person då den själv levde på jorden. Läs mer….

Hypnos Terapi

Hypnosterapi är en trygg, säker och effektiv terapiform då man befinner sig i ett mycket skönt tillstånd. Fördelen med hypnos är att terapeut och klient gemensamt kan komma åt det undermedvetna som ligger dolt och kan skapa problem i ditt liv.Genom hypnosterapi kan vi medvetet arbeta för att förlösa blockeringar i ditt psykiska och fysiska jag. Det är en process som arbetar på själsnivå. Läs mer….

 

 

Tidigare Liv Terapi

Precis som man kan ha varit med om saker i barndomen som ligger väl dolda och är svåra att komma åt så kan man även ha dolda minnen som ligger kvar från tidigare liv.
Genom att finna dessa minnen så förlöses eventuell smärta som är kopplad till dem och inre konflikter som klienten upplever försvinner. Läs mer….

 

 

Prova På Hypnos

Är du nyfiken på hur det känns att gå i hypnos kan du boka en prova på session för att få känna hur det känns för just dig.
Ingen kan säga exakt hur det känns att vara under hypnos då det känns olika för alla.
Läs mer….